Sekcja Hodowli, Nasiennictwa
i Biotechnologii Roślin
 
02-776 Warszawa
ul. Nowoursynowska 159
tel. 22-593-21-69
zarząd
 
przewodniczący
v-ce przewodniczący
v-ce przewodniczący
sekretarz
członkowie
prof. dr hab. Małgorzata Korbin
prof. dr hab. Adela Adamus
prof. dr hab. Katarzyna Niemirowicz-Szczytt
dr hab. Stanisław Pluta, prof. IO
dr Wojciech Matuszak
dr Leszek Róg
mgr Łukasz Wiśniewski
 
 
do góry