Biuletyn Informacyjny ukazuje się od 1993 roku, a jego ostatnie numery znajdują się u dołu niniejszej strony. Na łamach Biuletynu zamieszczane są informacje o wydarzeniach związanych z działalnością Towarzystwa oraz inne wiadomości interesujące członków. Najczęściej publikowane są doniesienia o:

  • Walnych Zebraniach Delegatów PTNO;

  • działalności oddziałów w Lublinie, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Skierniewicach, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu;

  • działalności Sekcji Hodowli, Nasiennictwa i Biotechnologii Roślin;

  • grantach przyznawanych członkom PTNO;

  • awansach i wyróżnieniach;

  • nowo przyjętych członkach;

  • sympozjach, konferencjach, zjazdach i spotkaniach organizowanych w oddziałach PTNO;

  • planowanych imprezach;

  • biografie zmarłych profesorów.

 

Wydawanie Biuletynu jest dofinansowywane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 


Komitet Redakcyjny

prof. dr hab. Mieczysław Czekalski
prof. dr hab. Mikołaj Knaflewski
prof. dr hab. Katarzyna Seidler-Łożykowska (Redaktor Naczelna)

Adres Redakcji

Katedra Dendrologii, Sadownictwa i Szkółkarstwa
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-198 Poznań, ul. Zgorzelecka 4
tel. 61-846-63-33 lub 505-694-220; fax 61-848-79-99

 

Numery Biuletynu Informacyjnego w wersji elektronicznej w formacie PDF:

do góry