KRAKÓW
 
31-425 Kraków
Al. 29 Listopada 54
tel. 12-662-52-54
zarząd
 
przewodniczący
sekretarz
skarbnik
członkowie
dr hab. Monika Bieniasz
dr hab. Jan Błaszczyk
dr hab. Agnieszka Lis-Krzyścin
dr hab. Iwona Domagała-Świątkiewicz
dr hab. Ewa Dziedzic
prof. dr hab. Dariusz Grzebelus
dr hab. Jacek Nawrocki
 
 
LUBLIN
 
20-950 Lublin
ul. Akademicka 15
tel. 81-445-65-49
zarząd
 
przewodniczący
v-ce przewodniczący
sekretarz
skarbnik
członkowie
dr hab. Robert Gruszecki
prof. dr hab. Marzena Błażewicz-Woźniak
dr hab. Mirosława Chwil
dr Paweł Michalski
dr Iwona Szoti
 
 
OLSZTYN
 
10-720 Olsztyn
ul. Prawocheńskiego 21
tel. 89-523-43-28
zarząd
 
przewodniczący
v-ce przewodniczący
sekretarz
skarbnik
członkowie
dr hab. inż. Anna Bieniek
dr Anna Źróbek-Sokolnik
dr inż. Bogumił Markuszewski
dr inż. Łucja Michalik
dr hab. inż. Anna Francke

 
 
POZNAŃ
 
60-594 Poznań
ul. Dąbrowskiego 159
tel. 61-848-79-71
zarząd
 
przewodniczący
v-ce przewodniczący
sekretarz
skarbnik
członkowie
dr inż. Jolanta Lisiecka
prof. dr hab. Anna Golcz
dr inż. Piotr Czuchaj
dr inż. Joanna Bykowska
dr hab. Katarzyna Seidler-Łożykowska, prof. IWNiRZ
prof. dr hab. Marek Siwulski
dr hab. Aleksander Stachowiak
 
 
SKIERNIEWICE
 
96-100 Skierniewice
ul. Pomologiczna 18
tel. 46-834-54-10
zarząd
 
przewodniczący
v-ce przewodniczący
sekretarz
skarbnik
członkowie
dr inż. Agnieszka Masny
dr Mariusz Lewandowski
dr Anita Kuras
mgr inż. Łukasz Seliga
dr hab. Małgorzata Podwyszyńska, prof. IO
 
 
SZCZECIN
 
71-424 Szczecin
ul. Janosika 8
tel. 91-449-61-60
zarząd
 
przewodniczący
v-ce przewodniczący
sekretarz
skarbnik
członkowie
dr hab. Piotr Chełpiński, prof. ZUT
dr hab. Piotr Żurawik, prof. ZUT
dr hab. Grzegorz Mikiciuk, prof. ZUT
dr hab. Agnieszka Zawadzińska, prof. ZUT
dr inż. Małgorzata Statkiewicz
 
 
WARSZAWA
 
02-787 Warszawa
ul. Nowoursynowska 166
tel. 22-593-21-05
zarząd
 
przewodniczący
v-ce przewodniczący
sekretarz
skarbnik
członkowie
dr hab. Dariusz Wrona, prof. SGGW
dr hab. Ewa Skutnik
dr Wiesława Rosłon
dr Ewelina Pióro-Jabrucka
dr hab. Barbara Łata
 
 
WROCŁAW
 
50-363 Wrocław
Plac Grunwaldzki 24a
tel. 71-320-17-32
zarząd
 
przewodniczący
v-ce przewodniczący
sekretarz
skarbnik
członkowie
prof. dr hab. Anita Biesiada
dr hab. Ireneusz Sosna, prof. UP
dr inż. Piotr Chohura
dr inż. Przemysław Bąbelewski
prof. dr hab. Eugeniusz Kołota
prof. dr hab. Karol Wolski
 
 
Sekcja Hodowli, Nasiennictwa
i Biotechnologii Roślin
 
02-776 Warszawa
ul. Nowoursynowska 159
tel. 22-593-21-69
zarząd
 
przewodniczący
v-ce przewodniczący
v-ce przewodniczący
sekretarz
członkowie
prof. dr hab. Małgorzata Korbin
prof. dr hab. Adela Adamus
prof. dr hab. Katarzyna Niemirowicz-Szczytt
dr hab. Stanisław Pluta, prof. IO
dr Wojciech Matuszak
dr Leszek Róg
mgr Łukasz Wiśniewski
 
 
do góry