Szanowni Państwo, w imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszamy na Konferencję Naukową „Przyjazne środowisku ogrodnictwo w życiu współczesnego człowieka” w ramach VI Zjazdu PTNO, która odbędzie się w dniach 21-22 czerwca 2023 roku w Olsztynie. Więcej informacji: VI Zjazd PTNO - II komunikat.
Na stronach internetowych Sciendo ukazał się zeszyt Folia Horticulturae 34(2) 2022. Opublikowano w nim łącznie 11 artykułów, w tym 1 artykuł typu short communication. Serdecznie zapraszamy do czytania i wysyłania swoich manuskryptów przez system EM: https://www.editorialmanager.com/fhort/.
Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów zapraszamy Państwa na Konferencję Naukową „Przyjazne środowisku ogrodnictwo w życiu współczesnego człowieka” w ramach VI Zjazdu PTNO, która odbędzie się w dniach 21-22 czerwca 2023 roku w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Jednocześnie informujemy, że obrady Delegatów poszczególnych Oddziałów PTNO odbędą się w dniu 20 czerwca 2023 roku. Więcej informacji: VI Zjazd PTNO - komunikat.
Na stronach internetowych Sciendo ukazał się kolejny zeszyt Folia Horticulturae 34(1) 2022. Opublikowano w nim 8 artykułów, w tym 1 artykuł przeglądowy. Zapraszamy do czytania i wysyłania kolejnych manuskryptów przez system EM: https://www.editorialmanager.com/fhort/.
Z przyjemnością informujemy, że czasopismo Folia Horticulturae otrzymało za 2021 rok współczynnik wpływu (IF) na poziomie 1,934. Zapraszamy do publikacji artykułów: http://www.editorialmanager.com/fhort/.
Na stronach Sciendo ukazał się nowy zeszyt Folia Horticulturae 33(2) 2021. Opublikowano w nim 11 artykułów. Zapraszamy do czytania i wysyłania kolejnych manuskryptów przez system EM: https://www.editorialmanager.com/fhort/.
Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem Folia Horticulturae 33(1) 2021, który już jest dostępny online na stronie Sciendo! W najnowszym zeszycie opublikowano 17 artykułów naukowych, w tym 2 przeglądowe. Zapraszamy do czytania oraz wysyłania manuskryptów poprzez system EM: https://www.editorialmanager.com/fhort/.
Z przyjemnością informujemy, że czasopismo Folia Horticulturae otrzymało za 2020 rok współczynnik wpływu (IF) na poziomie 1,873, natomiast wartość SCImago Journal Rank wynosi 0,473. Zapraszamy do publikacji artykułów: http://www.editorialmanager.com/fhort/.
Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem Folia Horticulturae 32(2) 2020, który już jest dostępny online na stronie Sciendo! W najnowszym zeszycie opublikowano 19 artykułów naukowych. Zapraszamy do czytania oraz wysyłania manuskryptów poprzez system EM: https://www.editorialmanager.com/fhort/.
Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem Folia Horticulturae 32(1) 2020, który już jest dostępny online na stronie Sciendo! W najnowszym zeszycie opublikowano 11 artykułów naukowych. Zapraszamy do czytania oraz wysyłania manuskryptów poprzez system EM: https://www.editorialmanager.com/fhort/.
do góry