Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem Folia Horticulturae 33(1) 2021, który już jest dostępny online na stronie Sciendo! W najnowszym zeszycie opublikowano 17 artykułów naukowych, w tym 2 przeglądowe. Zapraszamy do czytania oraz wysyłania manuskryptów poprzez system EM: https://www.editorialmanager.com/fhort/.
Z przyjemnością informujemy, że czasopismo Folia Horticulturae otrzymało za 2020 rok współczynnik wpływu (IF) na poziomie 1,873, natomiast wartość SCImago Journal Rank wynosi 0,473. Zapraszamy do publikacji artykułów: http://www.editorialmanager.com/fhort/.
Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem Folia Horticulturae 32(2) 2020, który już jest dostępny online na stronie Sciendo! W najnowszym zeszycie opublikowano 19 artykułów naukowych. Zapraszamy do czytania oraz wysyłania manuskryptów poprzez system EM: https://www.editorialmanager.com/fhort/.
Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem Folia Horticulturae 32(1) 2020, który już jest dostępny online na stronie Sciendo! W najnowszym zeszycie opublikowano 11 artykułów naukowych. Zapraszamy do czytania oraz wysyłania manuskryptów poprzez system EM: https://www.editorialmanager.com/fhort/.
Z dużą przyjemnością informujemy, że czasopismo Folia Horticulturae uzyskało wysoki współczynnik wpływu Impact Factor, który obecnie wynosi IF = 1,836. Jest to ponad 3-krotny wzrost IF w porównaniu do poprzedniego roku. Zapraszamy do publikacji artykułów: http://www.editorialmanager.com/fhort/.
Czasopismo Folia Horticulturae otrzymało za 2019 rok następujące wskaźniki: SJR 0,496; CiteScore 0,700 i SNIP 1,157 (SCOPUS). Zapraszamy do publikacji artykułów: http://www.editorialmanager.com/fhort/.
Nowy numer Folia Horticulturae 31(2) 2019 już jest dostępny online na stronie Sciendo! W najnowszym zeszycie opublikowano 14 artykułów, w tym 1 artykuł przeglądowy i 13 artykułów oryginalnych. Zapraszamy do czytania.
Uprzejmie informujemy, że czasopismo Folia Horticulturae jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List. Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety ewaluacyjnej oraz analizie wydań czasopisma z 2018 roku, wyznaczona została wartość wskaźnika Index Copernicus Value za rok 2018: ICV = 142,44.
Nowy numer Folia Horticulturae 31(1) 2019 już jest dostępny! W najnowszym zeszycie opublikowano 3 artykuły przeglądowe oraz 14 artykułów oryginalnych, wszystkie zamieszczono online na stronie Sciendo.
Informujemy, że Folia Horticulturae uzyskała wyższe wskaźniki biometryczne za 2018 rok, otrzymując IF 0,532 (Web of Science, Clarivate Analytics); CiteScore 0,60, SJR 0,198 i SNIP 0,644 (SCOPUS). Zapraszamy do publikacji artykułów: http://www.editorialmanager.com/fhort/.
do góry