WARSZAWA
 
02-787 Warszawa
ul. Nowoursynowska 166
tel. 22-593-21-05
zarząd
 
przewodniczący
v-ce przewodniczący
sekretarz
skarbnik
członkowie
dr hab. Dariusz Wrona, prof. SGGW
dr hab. Ewa Skutnik
dr Wiesława Rosłon
dr Ewelina Pióro-Jabrucka
dr hab. Barbara Łata
 
 
do góry