SKIERNIEWICE
 
96-100 Skierniewice
ul. Pomologiczna 18
tel. 46-834-54-10
zarząd
 
przewodniczący
v-ce przewodniczący
sekretarz
skarbnik
członkowie
dr inż. Agnieszka Masny
dr Mariusz Lewandowski
dr Anita Kuras
mgr inż. Łukasz Seliga
dr hab. Małgorzata Podwyszyńska, prof. IO
 
 
do góry