Zapraszamy do kontaktu z Polskim Towarzystwem Nauk Ogrodniczych.
Kontakt możliwy poprzez osobę upoważnioną, przez formularz.

W celu zapisania się do Towarzystwa można skontaktować się także
z przewodniczącym wybranego Oddziału.
 
 
 
Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
Bank Pekao SA, I Oddział w Krakowie, nr 81 1240 1431 1111 0000 1045 9430
NIP: 945-15-81-736; REGON: 001262759do góry