POZNAŃ
 
60-594 Poznań
ul. Dąbrowskiego 159
tel. 61-848-79-71
zarząd
 
przewodniczący
v-ce przewodniczący
sekretarz
skarbnik
członkowie
dr inż. Jolanta Lisiecka
prof. dr hab. Anna Golcz
dr inż. Piotr Czuchaj
dr inż. Joanna Bykowska
dr hab. Katarzyna Seidler-Łożykowska, prof. IWNiRZ
prof. dr hab. Marek Siwulski
dr hab. Aleksander Stachowiak
 
 
do góry