OLSZTYN
 
10-720 Olsztyn
ul. Prawocheńskiego 21
tel. 89-523-43-28
zarząd
 
przewodniczący
v-ce przewodniczący
sekretarz
skarbnik
członkowie
dr hab. inż. Anna Bieniek
dr Anna Źróbek-Sokolnik
dr inż. Bogumił Markuszewski
dr inż. Łucja Michalik
dr hab. inż. Anna Francke

 
 
do góry