WROCŁAW
 
50-363 Wrocław
Plac Grunwaldzki 24a
tel. 71-320-17-32
zarząd
 
przewodniczący
v-ce przewodniczący
sekretarz
skarbnik
członkowie
prof. dr hab. Anita Biesiada
dr hab. Ireneusz Sosna, prof. UP
dr inż. Piotr Chohura
dr inż. Przemysław Bąbelewski
prof. dr hab. Eugeniusz Kołota
prof. dr hab. Karol Wolski
 
 
do góry