Z przyjemnością informujemy, że czasopismo Folia Horticulturae otrzymało za 2021 rok współczynnik wpływu (IF) na poziomie 1,934. Zapraszamy do publikacji artykułów: http://www.editorialmanager.com/fhort/.
Na stronach Sciendo ukazał się nowy zeszyt Folia Horticulturae 33(2) 2021. Opublikowano w nim 11 artykułów. Zapraszamy do czytania i wysyłania kolejnych manuskryptów przez system EM: https://www.editorialmanager.com/fhort/.
Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem Folia Horticulturae 33(1) 2021, który już jest dostępny online na stronie Sciendo! W najnowszym zeszycie opublikowano 17 artykułów naukowych, w tym 2 przeglądowe. Zapraszamy do czytania oraz wysyłania manuskryptów poprzez system EM: https://www.editorialmanager.com/fhort/.
Z przyjemnością informujemy, że czasopismo Folia Horticulturae otrzymało za 2020 rok współczynnik wpływu (IF) na poziomie 1,873, natomiast wartość SCImago Journal Rank wynosi 0,473. Zapraszamy do publikacji artykułów: http://www.editorialmanager.com/fhort/.
Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem Folia Horticulturae 32(2) 2020, który już jest dostępny online na stronie Sciendo! W najnowszym zeszycie opublikowano 19 artykułów naukowych. Zapraszamy do czytania oraz wysyłania manuskryptów poprzez system EM: https://www.editorialmanager.com/fhort/.
Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem Folia Horticulturae 32(1) 2020, który już jest dostępny online na stronie Sciendo! W najnowszym zeszycie opublikowano 11 artykułów naukowych. Zapraszamy do czytania oraz wysyłania manuskryptów poprzez system EM: https://www.editorialmanager.com/fhort/.
Z dużą przyjemnością informujemy, że czasopismo Folia Horticulturae uzyskało wysoki współczynnik wpływu Impact Factor, który obecnie wynosi IF = 1,836. Jest to ponad 3-krotny wzrost IF w porównaniu do poprzedniego roku. Zapraszamy do publikacji artykułów: http://www.editorialmanager.com/fhort/.
Czasopismo Folia Horticulturae otrzymało za 2019 rok następujące wskaźniki: SJR 0,496; CiteScore 0,700 i SNIP 1,157 (SCOPUS). Zapraszamy do publikacji artykułów: http://www.editorialmanager.com/fhort/.
Nowy numer Folia Horticulturae 31(2) 2019 już jest dostępny online na stronie Sciendo! W najnowszym zeszycie opublikowano 14 artykułów, w tym 1 artykuł przeglądowy i 13 artykułów oryginalnych. Zapraszamy do czytania.
Uprzejmie informujemy, że czasopismo Folia Horticulturae jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List. Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety ewaluacyjnej oraz analizie wydań czasopisma z 2018 roku, wyznaczona została wartość wskaźnika Index Copernicus Value za rok 2018: ICV = 142,44.
do góry