Z przyjemnością informujemy, że czasopismo Folia Horticulturae otrzymało za 2020 rok współczynnik wpływu (IF) na poziomie 1,873, natomiast wartość SCImago Journal Rank wynosi 0,473. Zapraszamy do publikacji artykułów: http://www.editorialmanager.com/fhort/.
do góry