Na stronach Sciendo ukazał się nowy zeszyt Folia Horticulturae 33(2) 2021. Opublikowano w nim 11 artykułów. Zapraszamy do czytania i wysyłania kolejnych manuskryptów przez system EM: https://www.editorialmanager.com/fhort/.
do góry