Na stronach internetowych Sciendo ukazał się kolejny zeszyt Folia Horticulturae 34(1) 2022. Opublikowano w nim 8 artykułów, w tym 1 artykuł przeglądowy. Zapraszamy do czytania i wysyłania kolejnych manuskryptów przez system EM: https://www.editorialmanager.com/fhort/.
do góry