Na stronach internetowych Sciendo ukazał się zeszyt Folia Horticulturae 36(1) 2024. Opublikowano w nim łącznie 10 artykułów, w tym 1 artykuł przeglądowy. Zapraszamy do wysyłania manuskryptów przez system EM: https://www.editorialmanager.com/fhort/.
do góry