Na stronach internetowych Sciendo ukazał się zeszyt Folia Horticulturae 35(2) 2023. Opublikowano w nim łącznie 16 artykułów. Zapraszamy do wysyłania manuskryptów przez system EM: https://www.editorialmanager.com/fhort/.
do góry