Uprzejmie informujemy, że czasopismo Folia Horticulturae jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List. Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety ewaluacyjnej oraz analizie wydań czasopisma z 2018 roku, wyznaczona została wartość wskaźnika Index Copernicus Value za rok 2018: ICV = 142,44.
do góry