O TOWARZYSTWIE
 
Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych (PTNO) zostało powołane w 1987 roku z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk dla integracji ogrodniczej społeczności naukowej
w Polsce ...
ZARZĄD
 
Bieżącą działalnością Towarzystwa kieruje Zarząd. Zarząd Główny liczy obecnie
9 członków, wybieranych
co 4 lata ...
ODDZIAŁY
 
Towarzystwo posiada obecnie
8 oddziałów. Przeglądnij listę oddziałów, aby znaleźć szczegółowe informacje kontaktowe ...
 
AKTUALNOŚCI
 
BIULETYN
 
Biuletyn Informacyjny ukazuje się od 1993 roku. Na jego łamach zamieszczane są informacje o wydarzeniach związanych z działalnością Towarzystwa ...
FOLIA HORTICULTURAE
IF 2023: 2.2
 
Folia Horticulturae is an international, scientific journal published in English. It covers a broad research spectrum of aspects related to horticultural science ...
 
GALERIA
 
 
 
ZAPISZ SIĘ
 
Członkiem zwyczajnym może być każdy pracujący naukowo, wykazujący zainteresowanie problematyką ogrodniczą, który zadeklaruje współpracę i pomoc w zakresie urzeczywistniania celów Towarzystwa ...
 
AKTUALNOŚCI
 
O TOWARZYSTWIE
 
Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych (PTNO) zostało powołane w 1987 roku z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk dla integracji ogrodniczej społeczności naukowej w Polsce. Pierwszym prezesem Zarządu Głównego wybrany został prof. dr hab. Tadeusz Wojtaszek, wielki inicjator powstania Towarzystwa. Po Jego śmierci w roku 1990 funkcję tę powierzono prof. dr hab. Andrzejowi Libikowi, który pełnił ją przez 2 kadencje aż do roku 1999. Od tego czasu do 2007 roku prezesem Towarzystwa był prof. dr hab. Stanisław Cebula, następnie prof. dr hab. Edward Kunicki (2007-2011), dr hab. Piotr Siwek, prof. UR (2011-2015) i dr hab. Jacek Nawrocki (2015-2019). Obecnym prezesem jest prof. dr hab. Piotr Siwek.
GALERIA
 
CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK OGRODNICZYCH (2024)
 
 
do góry